Informacioni sistemi


Tehnologija u službi poslovnog uspjeha


Informacioni sistemi su krvotok svake moderne firme. Prikupljanje, obrada, skladištenje i prenos poslovnih informacija su neki od ključeva uspješnog poslovanja. Još ako se u sve to uključi i ispravna analiza podataka i informacija, onda je uspjeh zagarantovan. Mi stvaramo efikasne poslovne informacione sisteme, od analize potreba naših klijenata, preko izrade sistema, pa sve do praćenja efikasnosti njegovog rada.

Planiranje i projektovanje informacionih sistema
Naši timovi će, zajedno sa vama, napraviti procjenu potreba vaše firme za informacionim sistemom, uraditi preliminarne analize i dati prijedloge za izradu informacionog sistema. Ukoliko se vaše razmišljanje poklopi sa onim što smo vam predložili, možemo pristupiti izradi sistema. Pri tome predlažemo modularne sisteme, koji su funkcionalni, veoma fleksibilni i efikasni.

Naši sistemi su razumljivi, jasni i prihvatljivi svima onima koji će ih na bilo koji način koristiti, pružaju relevantne i kompletne informacije, možete im pristupiti uvijek i od svuda (bez obzira na geografsku lokaciju). Svakako da je tačnost informacija koje daju ovakvi sistemi neupitna, a odnos cijene i kvaliteta izuzetan.

Prednosti našeg tima u svim ovim procesima su analitičnost, povezivanje svih poslovnih procesa u firmi, izrada kompletnog scenarija korištenja za sve učesnike u procesima, mogućnost testiranja, optimizacija, upravljanje, kontrola i praćenje. Zbog našeg razumijevanja svih poslovnih procesa, možemo vam ponuditi inovativna, efikasna i višedimenzionalna rješenja za vaše poslovne potrebe.

B2B (Business to Business) rješenja
Elektronsko poslovanje između firmi (B2B) odnosi se na korišćenje interneta i web tehnologija za kupovinu i prodaju, jeftiniju, bržu i bolju saradnju poslovnih subjekata. Na ovakav način drastično smanjujete troškova prodaje, povećavate transparentnost poslovanja i otvarate pristup novim tržištima na cijeloj planeti...

B2C (Business to Consumer) rješenja
Savremeni poslovni modeli prepoznaju kupca kao ključnu kariku u poslovanju svake firme. Komunikacija sa kupcima na svim nivoima postala je nezaobilazna poslovna funkcija, a razvoj internet tehnologija podiže tu funkciju na novi viši nivo. Naši timovi će vam pomoći da vaše poslovanje koje se oslanja na web i internet tehnologije učinite uspješnijim, a vaše kupce zadovoljnijim. Naše elektronske prodavnice (web shop) su vaš put ka uspjehu! One za vas rade 24 časa dnevno, 7 dana u nedjelji, 365 dana godišnje, a vaši kupci mogu biti locirani na svim kontinentima. Ovo je prilika da vašu poslovnu ideju ponudite svima.

BI (Business Intelligence) rješenja
Poslovni izvještaji su ključni za rukovodstvo neke firme u procesu donošenja ispravnih poslovnih odluka. Korišćenjem tih alata menadžment dobija tačnu i brzu informaciju iz poslovnog informacionog sistema. BI sistemi su projektovani tako da omogućavaju obradu velikog broja podataka u veoma kratkom vremenskom roku. Zahvaljujući njima, menadžeri su u mogućnosti da sami kreiraju izvještaje na sebi najprihvatljiviji i najrazumljiviji način.

CRM (Customer Relationship Management) rješenja
Ovo su poslovna rješenja koja vam pomažu da poboljšate svoje prodajne, marketinške i servisne aktivnosti kroz automatizaciju poslovnih procesa. Time smanjujete troškove i povećavate efikasnosti cjelokupne organizacije, uz povećanje zadovoljstva vaših klijenata. Poslujte pametnije, prodajite efikasnije, vodite brigu o klijentima i dobavljačima kroz sisteme projektovane tako da lakše upravljate prodajom, marketingom, uslugama i korisničkim servisima.