Informacioni sistemi u službi poslovanja

Informacioni sistemi u službi poslovanja

Informacioni-sistemi-u-službi-poslovanja

Naši timovi će, zajedno sa vama, napraviti procjenu potreba vaše firme za informacionim sistemom, uraditi preliminarne analize i dati prijedloge za njegovu izradu. Ukoliko se vaše razmišljanje poklopi sa onim što smo vam predložili, možemo pristupiti izradi sistema. Pri tome predlažemo modularne sisteme, koji su funkcionalni, veoma fleksibilni i efikasni.

Saznajte više!